Jak krby TOTEMA fungují?

Systémem TOTEMA děláme krby s uzavíratelným ohništěm, takzvanou krbovou vložkou. Nabízíme populární akumulačně - sálavé krby s uzavřeným teplovzdušným systémem bez mezistěny.

V prvních dvou hodinách od začátku topení dochází k předávání tepla do vytápěné místnosti sáláním skrz skleněná dvířka krbové vložky. Zbytek tepelné energie je postupně akumulován do masivní pískovcové obestavby. Nejpozději po dvou hodinách od začátku topení už je kamenná obestavba velmi zahřátá, ale nikdy ne tak, abyste se o ní spálili. V tuto chvíli předává teplo sáláním přes dvířka i kameny. Po vyhasnutí plamene obestavba naplno sálá naakumulované teplo během dalších asi pěti hodin. Když zatopíte večer, tak ještě ráno může být váš krb vlažný.

V čem spočívají hlavní výhody a nevýhody sálavě-akumulačních krbů oproti klasickým teplovzdušným?

Klasický krb

V České republice stále ještě převládají klasické teplovzdušné (neboli konvekční) krby. Tyto krby předávají teplo do vytápěného prostoru prouděním (konvekcí), kdy konvekčními otvory u podlahy je přes mřížku nasáván chladný vzduch od podlahy do krbové komory, kde je ohříván a vyfukován zpět do místnosti přes mřížku pod stropem krbové komory. Tento systém má určité nevýhody. Rozdíl teplot u podlahy a pod stropem může dosáhnout až 3 °C. Neustálé proudění vzduchu navíc způsobuje větší prašnost v interiéru, což s sebou nese zdravotní rizika. Pro astmatiky je teplovzdušný systém prakticky zapovězený. A hlavně, jakmile vyhasne plamen, krb přestává téměř ihned předávat do prostoru jakékoliv teplo. Výhodou tohoto klasického systému je kromě obvykle nižší pořizovací ceny i okamžitý náběh plného výkonu krbu. Kdy na rozdíl od sálavě-akumulačního systému předává krb veškerou tepelnou energii téměř okamžitě po zahájení topení.

Sálavé a kombinované krby TOTEMA

Oproti tomu sálavě-akumulační krby TOTEMA předávají teplo okolnímu prostoru sáláním. Sálavé teplo je obecně považováno za nejzdravější a nejpřirozenější zdroj tepla s příznivými vlivy na lidský organizmus. Na sálavé teplo jsme zvyklí od slunce. Rozdíl mezi sálavým a konvekčním teplem možná nepozná každý, ale zmenšenou prašnost v bytě ocení jistě všichni. Systém navíc nezpůsobuje téměř žádný teplotní rozdíl mezi prostory u podlahy a u stropu a navíc Váš dům vytápí i dlouhé hodiny poté, co přestanete přikládat do ohně.
Pokud byste chtěli spojit výhody obou systémů dohromady, nabízíme možnost přidat do sálavě-akumulačního systému TOTEMA konvekční otvory, čímž lze zajistit okamžitý náběh plného výkonu krbu při ponechání jeho akumulačních a sálavých vlastností. Toto označujeme jako kombinovaný systém TOTEMA.

Jaké speciální možnosti systém TOTEMA umožňuje?

Krby TOTEMA mohou být doplněny o další akumulační prvky. Dále jsme pro Vás schopni zrealizovat samotížný teplovzdušný rozvod do dalších místností nebo uzavřený systém s mezistěnou, takzvaný hypokaust. Nabízíme i mnohé další varianty na základě individuální dohody.

Jaká stavební připravenost je potřeba pro krby TOTEMA?

U novostaveb obecně platí, že čím dříve nás kontaktuje, tím lépe budeme moci pro Váš nový krb vše připravit a budete mít více možností. Nejlepší je s krbem TOTEMA počítat už při přípravě projektové dokumentace a nechat na nás návrh komínu skladbu podlahy pod krbem a případného externího přívodu vzduchu.
Pokud uvažujete o pořízení našem krbu do již hotového domu, tak s tím také většinou nebývá problém. Je jen potřeba dát pozor na únosnost podlahy a myslet na to, že krby TOTEMA zpravidla váží 1 – 1,5 tuny.

Jaké krbové vložky používáte pro stavbu krbů TOTEMA?

Pro naše krby standardně používáme kvalitní vložky od českého výrobce BEF. V případě, že budete mít jiné přání, jsme schopni vám vyhovět.

Jaký pískovec používáte na krbovou obestavbu?

Vybrat si můžete kterýkoliv z českých pískovců. V základním provedení dáváme na výběr ze dvou pískovců ze severovýchodu Čech. Božanovský pískovec je bělošedý pevnější hrubozrnný materiál. Oproti tomu šedožlutý Hořický pískovec je jemnozrnný a má zhruba o 5% - 10% lepší tepelné vlastnosti (tepelnou vodivost a měrnou tepelnou kapacitu). Oba jsou pro stavbu našich krbů vhodné a vyzkoušené. Záleží, který vám více padne do oka. Je potřeba ale myslet na to, že se jedná o přírodní materiál, u něhož se barevnost i zrnitost liší kus od kusu a nelze ji tak předem přesně určit.

Kolik krby TOTEMA tedy stojí?

Cena jednotlivých krbů se velmi liší. Každý krb je originál a cenu toho vašeho se dozvíte z naší cenové nabídky poté, co nám sdělíte své představy a požadavky. Cenu ovlivňuje zejména váš výběr reliéfu, zda chcete mít obestavbu s reliéfem ze všech tří stran, pouze z přední strany nebo dáte přednost čistému vzhledu pískovcových bloků. Dále záleží na parametrech vytápěného prostoru. Dle jeho velikosti a tepelně izolačním parametrům vašeho domova vám navrhneme optimální krbovou vložku. Záleží i v jaké fázi stavební přípravy nás kontaktujete, jaké akumulační parametry krbu budete požadovat,  zda budete mít nějaké zvláštní přání atd.
Chtěli bychom ale pro vaši představu napsat cenu modelového krbu. Standardní sálavě-akumulační krb s jednoduchým ozdobným reliéfem pouze z přední strany vybraným z naší nabídky vás vyjde asi na 160 000 Kč se vším všudy. V ceně je započítáno vše od technické dokumentace, vizualizací a přípravnými stavebními pracemi přes krbovou vložku, kouřovod a napojení na komín včetně potřebných revizí až po samotnou realizaci obestavby, instruktáž k používání a první zatopení ve vašem novém krbu. V ceně samozřejmě nejsou zahrnuty náklady na stavbu komínu.

Pro koho jsou krby Totema?

Pro všechny, kteří chtějí udělat ze svého krbu dominantu prostoru. Krby TOTEMA se hodí zejména do moderních interiérů jako doplňkový zdroj vytápění Vašeho domova.